Chceli sme zostat na vysočine

Písal sa rok 2012 a boli sme partia ľudí, ktorí sa nechceli sťahovať za prácou do veľkých miest, ale chceli zostať v kraji, kde sa narodili a vyrastali. Hľadali sme niečo, čo sa bude robiť s radosťou u nás doma a zároveň budeme oslovovať široké okolie. Keďže sme mali skúsenosti s webovými stránkami a grafikou, tak nás napadlo založiť tlačiareň a zbierať zákazky cez internet. Na začiatku sme mali čas, elán a odhodlanie, ale žiadne skúsenosti s tlačou a takmer nulové finančné prostriedky. Jeden z nás mal doma práve opustenú časť domu po hospodárskych zvieratách a nejaké finančné prostriedky na opravu. Rozhodol sa ju ponúknuť ako zázemie pre našu tlačiareň.

Tlačiarik je na svete

Mali sme teraz budovu a cieľ, čo chceme dosiahnuť. Začalo sa obdobie zháňania finančných prostriedkov, stavania, výberu dodávateľov, technológií a vývoja softvéru. Spoznali sme, čo je žiadať o úver, čo sú európske fondy, ako namiešať maltu, čo je to kango. Boli sme prekvapení, aké všetky stroje budeme potrebovať a čo je to vyvíjať vlastný softvér. 1. septembra 2013 bolo hotové a my sme mohli vytlačiť náš prvý fotokalendár. Blížila sa naša prvá vianočná sezóna a my sme vedeli od zákazníkov na webe prijať fotky a vyrobiť im fotokalendár.

Takto to nepôjde!

Uvedomili sme si, aké je náročné vložiť správny výrobok do správnej obálky a tú následne odoslať správnemu zákazníkovi. Bolo jasné, že musíme náš systém na ďalšiu sezónu vylepšiť. Keďže sme do výrobného procesu zapojili aj kamarátov programátorov, tak nám mohli dopracovať systém, ktorý používame dodnes. Pridali čiarkové kódy, vytvorili expedičný systém a upravili editor tak, aby používateľ videl fotku v náhľade. Dnes nám už príde úsmevné, s akou námahou sme vyrábali niekoľko kusov fotokalendárov.

Tlačiarik dnes

Vďaka softvéru a výkonnejším zariadeniam sme zostali takmer v rovnakom zložení ako na začiatku. Elán a odhodlanie nám zostal a tlačiarina sa stala našim živobytím a zároveň koníčkom.

Vyrábame starostlivo, pretože takéto darčeky radi balíme!